Перша фондова бiржа України (УФБ) створена у 1991р. Вона не мала на меті одержання прибутку i займається вийнятково органiзацiєю укладання угод купiвлi та продажу цiнних паперів між учасниками ринку. Провідні комерційні банки є засновниками бiржі, її акцiонерами.

Всі акції, придбані засновниками, дають їм право на володіння одним брокерським місцем на біржі. Володіння більше ніж однією акцією можливе тільки за рішенням Біржової ради.

Брокерське місце на УФБ — це право на здійснення операцiй з цінними паперами на біржі, але, не дає права на членство в біржi. Брокерськими місцями відповідно до кількості акцій, що їм належать володiють засновники.

Особи, які не є засновниками Української Фондової Бiржі, можуть купити або брати в оренду брокерське мiсце, але не можуть мати більше від одного брокерського місця. Особи, які володіють брокерськими місцями користуються ними або здають їх в оренду — торгівцям цінних паперiв.

Котирування цінних паперів на біржі регулюється чинним законодавством України та правилами, встановленими біржею. Учасниками торгiв на біржі є брокери — представники брокерських контор, які виконують доручення клієнтів; спеціалісти, що ведуть торги, реєструють угоди і є співробітниками біржі, а також помічники спеціалістів.

Юридичні особи, що мають ліцензію на здійснення операцій з цінними паперами, але не є членами біржі, також можуть брати участь у торгах. Для цього їм потрібно оплатити строковий чи разовий абонемент на право укладання угод на біржi. Право присутності під час торгів мають члени Біржової Ради, співробітники апарату біржі, представники органів державного управління, юридичні та фізичнi особи. Брокери, що є основними учасниками торгів, повинні бути представниками членів біржі, власниками або орендаторами брокерських місць.

Учасники ринку, які не мають права самостійно укладати угоди з цінними паперами, для проведення угод на УФБ укладають договори на обслуговування з брокерськими конторами та відкривають у них рахунки в цінних паперах та грошових коштах. На біржі укладаються касовi і строкові угоди. За договором касової угоди продавець цінних паперів зобов’язується негайно передати покупцеві цінні папери, покупець зобов’язується прийняти поставку та сплатити визначену суму коштів. Розрахунки, які відбуваються за касовою угодою здійснюються на четвертий робочий день, починаючи з дня, що настав після дня укладення угоди. Угоди здійснюються “за курсом дня” або за обмежувальним курсом.

Складання договорiв здійснюється представниками зареєстрованих на біржі брокерських контор (власниками або орендаторами брокерськи місць). Договори між брокерами-покупцями та брокерами-продавцям укладаються за допомогою спеціалістів бiржі. Окремі договори проводяться брокерами за свій рахунок. Ці договори реєструються та обраховуються біржею.

Брокерські контори є учасниками Гарантійного фонду ринку, який створено для надання учасникам гарантій виконання угод, укладених на біржі. Гарантійний фонд iснує як некомерційна асоціація за рахунок внесків учасників і гарантує оплату грошових коштів та поставку цінних паперів у разі неспроможності виконання брокерською конторою угоди. Завдання фонду - забезпечення стабільності ринку, тому кожен з учасників користується його послугами. Емітент згідно з договором про пiдтримку лістингу зобов’язаний періодично подавати на біржу інформацію про свій фінансовий стан, який може вплинути на вартість цінних паперів. На вимогу емітента, ціннi папери можуть бути вилучені з офіційного котирування Міністерства фiнансів, з ініціативи правління біржі на основі відповідного обгрунтування. 

Максимальна кількiсть виконаних замовлень на купівлю-продаж цінних паперів, мінiмальна кількість невиконаних замовлень та мінімальна зміна курсів цiнних паперів у порівнянні з попереднім біржовим днем є принципами котирування на УФБ. Біржовою Радою встановлюються межі змін курсів, якi допускаються за одні торги. Купівля цінних паперів містять ціну “за курсом дня”, або максимальну ціну купівлі, замовлений на продаж — ціну “за курсом дня”, або мінімальну ціну продажу. Купівля - продаж цінних паперів “за курсом дня” передбачають купiвлю - продаж за курсом, який виконуються в першу чергу, і визначається в результаті котирування, оскільки клієнт погоджується на ціну дня. Мінiмальну ціну, за яку можна продати цінний папір, називають лімітом ціни замовлення на продажЦінний папір, куплений за максимальну ціну називають лiмітом ціни на купівлю.

Усi замовлення на купівлю, обмежувальний курс яких вищий від курсу котирування, мають бути виконані, замовлення “за курсом дня”. Обмежувальний курс всіх замовлень на продаж, який нижчий за курс котирування, також може бути виконаний, а також замовлення “за курсом дня”.

 

УДК 336© Шабат С.А.ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с